INSCRIPCIÓ / Register

Accepto la
  • Facebook icono social
  • Instagram

INSCRIPCIÓ

 

El preu de l´EIX Festival és de 340 € amb allotjament i 320€ sense allotjament si t’inscrius fins el 5 de Juliol.

Si t'inscrius a partir del 6 de Juliol el preu és de 430€ amb allotjament i 410€ sense allotjament. 

En el preu està inclòs els tallers, nit performance, jams, activitats, allotjament en espai compartit i tots els àpats.

Hi han places de helpers, si t´interessa participar com a helper, envian´s un mail amb una carta de motivació i digan´s perquè t´agradaria ser helper durant el festival.

Si ets fotògraf/a o realitzes vídeo oferim dues places de helper, una per fer un reportatge fotogràfic i un altre per fer un vídeo del festival.

Envian's un mail i explican's la teva experiència. 

Per a qualsevol dubte ens pots escriure també a la nostra adreça de correu electrònic: eixfestival@gmail.com

 

PACKS dels Festivals de DANSA a Cardedeu: 

*EIX Festival + transmutARTE (26 al 30 agost)  630€ si t'inscrius fins el 5 de Juliol i 747€ a partir del 6 de Juliol. CANCELADO

*EIX Festival + Cardedeu Contact Festival (6 al 12 agost)  549€ si t'inscrius fins el 15 de Juny i 675€ a partir del 15 de Juny. CANCELADO

*EIX Festival + Cardedeu Contact Festival + transmutARTE  873€ si t'inscrius fins el 15 de Juny i 1035€ a partir del 15 de Juny. CANCELADO

 

MODALITAT D'INSCRIPCIÓ
Per reservar la plaça a l'EIX Festival cal fer un ingrès de 120€  al següent compte bancari i enviar el resguard de l'ingrès a eixfestival@gmail.com 

Triodos Bank: ES53 1491 0001 2121 1739 9929

BIC (còdig internacional): TRIOESMMXXX

 

Important! no oblidis posar EIX FESTIVAL i el teu nom i cognoms en les caselles de concepte en fer l'ingrés en el compte bancari.

A l'arribada a l'EIX s'abonarà la resta de l'import del Festival. 

 

CANCEL·LACIÓ D'INSCRIPCIÓ
Si cancel.les la teva inscripció 15 dies abans de l'inici del festival, es retornarà el 50% de l'import total ingressat.

Si cancel.les la teva inscripció amb menys de 14 dies d´antelació de  l´inici del festival no es retornarà l´import ingressat. 
Si per causes alienes, As d'Arts hagués de cancel·lar el Festival, es retornaria l'import complet ingressat. 

 

SEGURETAT
A l'arribada al Festival us demanarem signar un acord en el qual us feu responsables de les vostres pertinences materials i de la vostra salut emocional i física.

L´organització es reserva el dret de realitzar canvis en el programa del Festival o del  professorat. 

REGISTER

 

The price of the festival is 340€ with accommodation and 320€ without accommodation until the 5th of July.

Starting from the 6th of July the price will be 430€ with accommodation and 410€ without accommodation.

The price included workshops, performances, jams, accommodation in shared space and all meals.

We have Helpers positions if you are interested in being helper, send us a motivation letter and tell us about what moves you to be helper during the festival.   

If you are a photographer or video maker, we have two helper vacancies for it. Send us an e-mail sharing your experience. 

For any doubt write to our e-mail address: eixfestival@gmail.com

PACKS Summer DANCE Festivals in Cardedeu:

*EIX Festival + transmutARTE (26-30 august )  630€ for registration until 5th of July  and 747€ starting from 6th of July.CANCELLED

*Eix Festival + Cardedeu Contact Festival (6-12 august)  549€ for registration until 15th of June and 675€ starting from 16th of  June. CANCELLED

*EIX Festival + Cardedeu Contact Festival + transmutARTE  873€ for registration until 15th of June and 1035€ starting from 16th of June. CANCELLED

 

APPLICATION FORM
To reserve the place in the Eix Festival you have to transfer the amount of 120€ in the following bank account and send us the receipt of payment to eixfestival@gmail.com:

Triodos Bank: ES53 1491 0001 2121 1739 9929

BIC (international code): TRIOESMMXXX

Important! Do not forget to put EIX FESTIVAL and your name in the boxes of Concept when entering the bank account

When you arrive to EIX you will pay in cash the rest of the money of the Festival.

 

CANCELLATION OF REGISTRATION
If you cancel your registration 15 days before the start of the festival, 50% of the total amount paid will be refunded.

If you cancel your registration 14 days before the start of the festival, no money will be refunded
If due to alien causes, As d'Arts had to cancel the Festival, the full amount would be refunded.

 

SECURITY 
On arrival at the Festival we will ask you to sign an agreement in which you are responsible for your material belongings and your emotional and physical health.

The organization reserves the right to make changes to the Festival program or to the teachers. 

INSCRIPCIONES

 

El precio del festival es de 340€ con alojamiento y 320€ sin alojamiento si te inscribes hasta el 5 de Julio.

Si te inscribes a partir del 6 de Julio el precio es dede 430€ con alojamiento y 410€ sin alojamiento.

En el precio están incluidos los talleres, noche de performance, jams, actividades, alojamiento en espacio compartido y todas las comidas.

Hay plazas de helpers si estas interesad@ en ser helper, envíanos un mail con una carta de motivación en la que nos indicas, porque te gustaría ser helper durante el festival. 

Si eres fotógrafa/o o realizas vídeo, ofrecemos dos plazas de helper, una para realizar un reportage fotográfico y otra par realizar un vídeo del festival. Envía-nos un mail y explica-nos tu experiencia. 

Para cualquier duda escribe puedes escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico: eixfestival@gmail.com 

PACKS de los Festivales de DANZA en Cardedeu:

*EIX Festival + transmutARTE (26-30 agosto)  630€ si te inscribes hasta el 5 de Julio y 747€ a partir del 6 de Julio.CANCELADO

*EIX Festival + Cardedeu Contact Festival (6 -12de agosto) 549€  si te inscribes hasta el 15 de Junio y 675€ a partir del 16 de Junio. CANCELADO

*EIX Festival + Cardedeu Contact Festival + transmutARTE  873€ si te inscribes hasta el 15 de Junio y 1035€ a partir del 15 de Junio. CANCELADO

MODALIDAD DE INSCRIPCION

Para reservar la plaza en el Eix Festival hay que hacer el ingreso de 120€ ​ en la siguiente cuenta bancaria y enviar el resguardo del ingreso a eixfestival@gmail.com

 

Triodos Bank :  ES53  1491  0001  2121   1739   9929

BIC (código internacional): TRIOESMMXXX

 

Importante! no olvides poner EIX FESTIVAL y tu nombre y apellidos en la casillas de concepto, al realizar el ingreso en la cuenta bancaria

A la llegada al EIX se abonará el resto del importe del Festival.   

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

Si cancelas la inscripción 15 días antes del inicio del festival, se devolveré el 50% del importe total ingresado

Si cancelas la inscripción con menos de 14 días de antelación del inicio del festival no se devolverá el importe ingresado

Si por causas alienas, As d´Arts tuviera que cancelar el Festival, se devolvería el importe completo.

SEGURIDAD

A la llegada al Festivsl os pediremos firmar un acuerdo en el que os hacéis responsables de vuestras pertenencias materiales y de vuestra salud emocional y física.

La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el programa del Festival o de los profesores. 

EIX FESTIVAL INTERNACIONAL DANSA IMPROVISACIÓ 

  • Facebook icono social
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now