Nit de Performance EIX Festival
Dissabte 1 d´agost a les 21:30h Teatre Auditori de Cardedeu

La Nit de Performance del Festival, és un recorregut de peces curtes al voltant de la improvisació en dansa, dels professors convidats al festival. 

Cada professor  compartirà el seu treball artístic i la seva mirada personal i única dins de l’ampli món de la dansa contemporània i  la improvisació.

Al finalitzar l’espectacle hi haurà un col·loqui on tindrem la possibilitat de compartir amb els artistes.

CECILIA COLACRAI

DELIRI 1: una idea d'inici per a un possible sol de Cecilia Colacrai ...

 

L'absència de futur ja va començar. Aquest futur que va acabar va arribar, un cop més, el que suggereix que potser mai hagi cessat de començar ...

 

(De el llibre Hi ha món per venir? De Déborah Danowski i Eduardo Viveiros de Castro)

 

Partint de la idea de finit, límit i fi es posa en joc un dispositiu de composició instantània en forma de sol.

 

L'esdevenir, la idea de cicle, el retorn al conegut, el revenir, el temps implacable, la idea de permanència vs el canvi, l'indefinit, el previsible, la durada i la transformació contínua, són alguns dels disparadors per a la construcció d'aquest sol que, inevitablement, a l'obrir hipòtesis sobre el futur les obre també sobre el passat ...

CECILIA COLACRAI

DELIRIO 1: una idea de inicio para un posible solo de Cecilia Colacrai

…La ausencia de futuro ya comenzó. Ese futuro que acabó llegó, una vez más, lo que sugiere que tal vez nunca haya cesado de comenzar… 


(del libro ¿Hay mundo por venir? De Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro) 

Partiendo de la idea de finito, límite y fin se pone en juego un dispositivo de composición instantánea en forma de solo. 

El devenir, la idea de ciclo, el retorno a lo conocido, el revenir, el tiempo implacable, la idea de permanencia vs el cambio, lo indefinido, lo previsible, la duración y la incesante transformación, son algunos de los disparadores para la construcción de este solo que, inevitablemente, al abrir hipótesis sobre el futuro las abre también sobre el pasado… 

CECILIA COLACRAI

DELIRIO 1: a starting idea for a possible solo by Cecilia Colacrai

 

... The absence of a future has already begun. That future that ended came, once again, suggesting that it may have never ceased to begin ...

 

(from the book Is there a world to come? From Déborah Danowski and Eduardo Viveiros de Castro)

 

Starting from the idea of ​​finite, limit and end, an instantaneous composition device in the form of a solo comes into play. I don't know

 

The becoming, the idea of ​​the cycle, the return to the known, the coming back, the implacable time, the idea of ​​permanence vs. change, the indefinite, the predictable, the duration and the incessant transformation, are some of the triggers for construction of this only that, inevitably, when opening hypotheses about the future it also opens them about the past ...

LINN JOHANSSON

Just Entre

 

És un assaig d'improvisació sobre les perspectives, les distàncies i l'espai.

En altres paraules, una peça més, que parla del temps.

LINN JOHANSSON

Right Between

 

Is an essay/ research about perspectives, distances and space. 

In other words, one more piece, which talks about time.

LINN JOHANSSON

Justo Entre 

Es un ensayo de improvisación sobre las perspectivas, las distancias y el espacio. 

En otras palabras, una pieza más, que habla del tiempo.

Manel Sales.jpg

MANEL SALES

 

Marc Imaginari

 

és un solo on el públic i l'intèrpret comparteixen un terreny comú, un espai comú i un marc comú en un escenari de teatre no convencional.

L'actuació tracta amb la trobada del "real". El moment present permet portar-lo a l'món imaginari.

L'audiència i l'intèrpret gasten i exploren el desconegut on la poesia, l'absurd, la fragilitat i el poder d'un ball apareixen i mouen a tothom a través d'una experiència.

MANEL SALES

Imaginarium Frame

 

is a solo piece where the audience and performer share a common ground, a common space and a common frame in a non-conventional theater setting.

The performance deals with the encounter of the “real”. The present moment allows to bring it in to the imaginary world.

The audience and the performer expend and explore the unknown where poetry, absurdity, fragility and the power of a dance appears and moves everyone through an experience.

MANEL SALES

 

Marco imaginario

 

es un solo donde el público y el intérprete comparten un terreno común, un espacio común y un marco común en un escenario de teatro no convencional.

La actuación trata con el encuentro de lo "real". El momento presente permite llevarlo al mundo imaginario.

La audiencia y el intérprete gastan y exploran lo desconocido donde la poesía, el absurdo, la fragilidad y el poder de un baile aparecen y mueven a todos a través de una experiencia.

EIX FESTIVAL INTERNACIONAL DANSA IMPROVISACIÓ 

  • Facebook icono social
  • Instagram
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now